انواع اسلينگ(دوسرحلقه) با ملحقات

انواع اسلينگ(دوسرحلقه) با ملحقات

انواع اسلينگ(دوسرحلقه) با ملحقات

انواع اسلينگ بصورت دو سر پرس با استفاده از بست هاي آلومينيومي (Aluminium Ferrules) طبق استاندارد DIN 3093 بصورت Single Rope Leg و Double Rope Leg با اتصالات نظير چشمي (Thimble), حلقه (LINK) و يا بدون اتصالات توليد و تحويل ميگردد.

بهینه سازی سایت توسط سنادیتا

شرکت طراحی وب سایت