آزمايش سيم بكسل,

آزمايشگاه پولاد سيم

آزمايشگاه

امكانات تست

ما, شركت پولاد سيم همواره وظيفه خود مي دانيم كه بهترين توليدات را در اختيار مشتريان خود قرار داده و رضايت آنها باعث خوشحالي ما خواهد بود.

بنابراين با داشتن امكانات وسيع آزمايشگاهي اين اطمينان را به مشتريان عزيز خود نويد مي دهيم كه مواد اوليه و محصولات خروجي قبل از اينكه كارخانه را ترك نمايند مورد آزمايش ها و تستهاي گوناگون قرار مي گيرند.

 

بهینه سازی سایت توسط سنادیتا

شرکت طراحی وب سایت