سيم بكسل,

توليد سيم بكسل,

توليدات

سيم بكسل غير گالوانيزه, كه از مفتول فولادي از نوع Bright Drawn با نيروي كششي  T/S: 150Kgf/mm2 اليT/S: 200Kgf/mm2  مي باشد و با ساختارهاي متفاوت از مغزي كنفي (Fiber Core) و يا فولادي (IWRC) از قطر 3 الي 52 ميليمتر توليد ميگردد.

ساختارهاي اساسي

سيم بكسلها معمولا داراي يكي از اين چهار نوع ساختار هستند:

بافت سيل: در اين نوع بافت در هر سيم بكسل ( اتسرند) تعداد مفتولهاي هر لايه كه دور مغزي يا مفتول مركزي قرارمي گيرند.مساوي هم است . قطر مفتولهاي لايه بيروني ببسيشتر از قطر مفتولهاي لايه دروني است ولي در هر لايه قطر كليه مفتولهاي يكسان مي باشد بعلت ضخيم بودن مفتولهاي بيروني اين نوع سيم بكسلها داراي مقاومت سايشي بالائي هستند.

بافت وارينگتون: در بافت وارينگتون هر استرند در لايه بيروني داراي مفتولهاي ضخيم و نازك بصورت يك در ميان مي باشد تعداد مفتولهاي لايه دروني نصف تعداد مفتولهاي لايه بيروني مي باشد. بعلت تركيب مفتولهاي ضخيم و نازك در لايه بيروني سيم بكسلهاي وارينگتون داراي قابليت انعطاف بيشتري نسبت به سيم بكسلهاي سيل هستند.

بافت فيلر : در اين بافت قطر مفتولها در تمامي لايه ها مساويست در فضاي خالي بين مفتولها لايه بيروني و دروني مفتولهاي نازكي قرار ميگيرند كه فيلر ناميده مي شوند. سيم بكسلهاي فيلر داراي سطح فلزي بيشتري بوده و از قابليت انعطاف و مقاومت سايشي بالاتري برخودار مي باشند.

بافت استاندارد: در اين نوع بافت قطر كليه مفتولهاي تشكيل دهنده هر استرند ( شامل مفتول مركزي) يكسان است سيم بكسلهاي با بافت استاندارد بعلت داربودن قابليت انعطاف بالا داراي كاربردهاي بسيار متنوعي در رشته هاي گوناگون صنعتي هستند.

شركت پولاد سيم : علاوه بر ساختارهاي قابل توليد آمادگي كامل دارد تا ديگر سفارشات خاص مشتريان گرامي خود را مورد بررسي قرار دهد.

عوامل موثر در انتخاب سيم بكسلهاي فولادي

 1- طول سيم بكسل

2- سايز سيم بكسل (قطر)

3- ساختار سيم بكسل

4- پريفرم بودن يا پريفرم نبودن سيم بكسل

5- جهت و نوع تاب

6- پرداخت مفتول (نوع پوشش مفتول)

7- درجه بندي سيم بكسل (نيروي كشش سيم بكسل)

8- نوع مغزي

اگر جهت و نوع تاب از شرح مشخصات سيم بكسل حذف شود. سيم بكسل مورد سفارش راستگرد معمولي فرض خواهد شد.

همچنين اگر نوع پوشش مفتو.ل ذكر نشود سيم بكسل مورد نظر بدون پوشش يا غير گالوانيزه فرض مي شود. و نيز در صورت عدم تعيين پريفرم بودن يا نبودن سيم بكسل مورد سفارش فرض بر پريفرم بودن سيم بكسل خواهد بود.

توجه: در مورد سيم بكسلهاي  آسانسوري بايد مشخصا" پريفرم بودن يا نبودن آن ذكر شود زيرا هر دو نوع با پريفرم و بدون پريفرم مورد استفاده قرار ميگيرند.

سيم بكسلهاي نتاب (Rotation Resistant Ropes)

سيم بكسلهاي نتاب طبقه بندي مخصوصي از سيسم بكسلهاي فولادي هستند كه به دليل نوع طراحي هنگاميكه زير بار هستند در برابر چرخش يا پيچش مقاومت نشان مي دهند. بعلت طبيعت طراحي اينگونه سيم بكسلها در نحوه بكارگيري سيم بكسلهي نتاب محدوديتهاي وجود دارد كه در ساختار هاي ديگر مطرح نيست.

سيم بكسلهاي نتاب در دو طبقه بندي عمومي زيز قرار مي گيرند:

1- تك لايه: يا سيم بكسلهاي كه از يك لايه شامل 3 يا 4 استرند تشكيل مي شوند. در اينگونه سيم بكسلها مغزي وجود ندارد و معمولا" استرندها تكيه گاه هم هستند.

2-چند لايه: يا سيم بكسلهايي كه از دو يا بيشتر لايه استرند با 8 تا 20 استرند بيروني تشكيل مي شوند. در اين نوع سيم بكسلها هر يك از لايه هاي استرند در جهت مخالف يكديگر پيچيده شده كه در نتيجه نيروهاي حاصل از پيچش هر لايه بر لايه ديگر بگونه اي تاثير مي گذارد كه ميزان چرخش سيم بكسل به حداقل ممكن برسد.

در سيم بكسلهاي نتاب چند لايه نقاط تماس بين استرندها نقاط تمركز تنش به ميزان زياد مي باشد. حركت استرندها نسبت به يكديگر در اين نقاط باعث از بين رفتن سريع اجزاء داخلي سيم بكسل مي گردد. بدليل اين خصوصيت طراحي ساختارهاي چند لايه در صورت پايين بودن قطر چرخ سيم بايد از گذاردن بارهاي سنگين اجتناب گردد. فاكتورطراحي (Design Factor) كمتر از 5 توصيه نمي گردد. يكي از خصوصيات متمايز كننده سيم بكسلها نتاب از ساير سيم بكسلها مقاومت آنها در برابر چرخش زير بار است. علاوه بر  مسئله مقاومت در برابر چرخش در انتخاب صحيح سيم بكسل مورد نياز بايد ساير خصوصيات آنهم مورد ارزيابي قرار گيرد.

توصيه هاي مخصوص براي سيم بكسلهاي فولادي نتاب

براي جلوگيري از بهم ريختگي ساختار استرندها يا مغزي سيم بكسل دو انتهاي آن بايد توسط جوش يا لحيم كاري و يا بستن در دو نقطه كاملا" مهار شود بايد از هر گونه پيچ خوردگي سيم بكسل در زمان نصب و نيز هنگام استفاده جدا" جلوگيري شود.

 


لینک های مرتبط
بهینه سازی سایت توسط سنادیتا

شرکت طراحی وب سایت