تولید و ارسال اسلینگ از نوع Aluminium Ferrules با استاندارد DIN 3093 جهت خطوط لوله و مخابرات شرکت نفت در اسفند ماه 1392

تولید و ارسال اسلینگ از نوع Aluminium Ferrules با استاندارد DIN 3093 جهت خطوط لوله و مخابرات شرکت نفت در اسفند ماه 1392

تولید و ارسال اسلینگ از نوع Aluminium Ferrules با استاندارد DIN 3093 جهت خطوط لوله و مخابرات شرکت نفت در اسفند ماه 1392 ۱۳۹۲/۱۲/۲۵

بهینه سازی سایت توسط سنادیتا

شرکت طراحی وب سایت