تولید و ارسال سیم بکسل از نوع Non Rotating با ساختار 7×35 برای صنایع فولاد بندرعباس در بهمن 1392

تولید و ارسال سیم بکسل از نوع Non Rotating با ساختار 7×35 برای صنایع فولاد بندرعباس در بهمن 1392

تولید و ارسال سیم بکسل از نوع Non Rotating با ساختار 7×35 برای صنایع فولاد بندرعباس در بهمن 1392 ۱۳۹۲/۱۲/۲۵

بهینه سازی سایت توسط سنادیتا

شرکت طراحی وب سایت